Reglement Klik in

Algemeen

Klik-in is hét fietsevenement voor de beginnende wielrenner, want fietsen is hot! Klik in is een initiatief van Radiante Sport en is bedoeld voor de grote groep mensen die in de corona periode voor het eerst op de racefiets is gestapt. Festivals en andere bijeenkomsten waren niet mogelijk en fietsen is het nieuwe socializen geworden.

Klik in is een open evenement waar iedereen (minimale leeftijd is 12 jaar) zich voor kan inschrijven. Het is een toertocht, geen wedstrijd. Graag vragen we je deze gedachte gedurende het gehele evenement bij te dragen en hiernaar te handelen. Tevens conformeert elke deelnemer zich bij inschrijving aan onderstaand reglement. Wanneer de regels niet worden nageleefd door een/de deelnemer(s) kan de organisatie overgaan tot het nemen van maatregelen gericht op de veiligheid van de overige deelnemers en het evenement.

Deelnemers gaan akkoord met het publiceren van foto’s en video’s gemaakt tijdens Klik in.

Recreatief | Doel

Klik in is een recreatief fietsevenement zonder wedstrijdelement.

Het parcours

Het parcours is te vinden op de website van het evenement. Je kunt kiezen uit 3 afstanden, namelijk 56, 83 en 111 kilometer. Het is belangrijk enige training in de benen te hebben.

De spelregels

 • Wijze van voortbeweging: Deelnemer dient zich fietsend voort te bewegen over het door de Organisator uitgezette parcours. Hij dient als Deelnemer herkenbaar te zijn.
 • Het karakter van de tocht is niet dat van een wedstrijd, maar dat van een toertocht met deelnemers die nieuw zijn in de wielersport. Geef elkaar dan ook voldoende ruimte.
 • Blijf zo veel mogelijk rechts rijden en maak gebruik van het fietspad. Houdt aan de linkerzijde van de weg altijd een strook ruimte vrij.
 • Deelname aan de fietstocht is op eigen risico.
 • Deelname aan het Evenement is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijke persoon die op de dag van het evenement tenminste de minimumleeftijd van 12 jaar heeft bereikt. Is Deelnemer jonger dat 16 jaar op de dag van het evenement? Dan dient deze te fietsen onder begeleiding van een volwassene.
 • Deelnamebedrag voor de fietstocht bedraagt € 30,-, tenzij op dat moment anders vermeld.
 • De Organisator is gerechtigd een Deelnemer te diskwalificeren en/of uit het Evenement te halen indien deze zich niet houdt aan dit reglement of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien zulks op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het Evenement noodzakelijk wordt geacht.
 • Deelnemers dienen de instructies op te volgen van de Organisator, c.q. van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van de Organisator behoren.
 • Helm verplicht: tijdens je deelname aan de fietstocht is het dragen van een fietshelm verplicht.
 • Mobiele telefoon: De ervaring leert dat het gebruik van de mobiele telefoon op de fiets te vaak tot valpartijen leidt. We vragen je met klem tijdens het fietsen geen gebruik te maken van je mobiele telefoon.
 • Bevoorrading onderweg: Neem voldoende eten en drinken mee voor onderweg. Er is onderweg een tussenstop waar wat te eten en drinken wordt aangeboden. Na afloop is er is er horeca aanwezig (voor eigen rekening).

De start

 • Startplaats: het is niet toegestaan elders te starten dan op de door de Organisator aangegeven startplaats.
 • Vertrek: het vertrek is na de opening om 10.00 uur. Er kan worden gestart tot en met 12.00 uur.
 • Startvolgorde: Er wordt gestart op basis van afstand. De indeling wordt een week van te voren per mail gedeeld met de deelnemers.

Overige bepalingen

 • De Wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving, zoals het reglement verkeersregels en verkeerstekens, blijven ook tijdens het Evenement op het gehele parcours van kracht.
 • Het zich laten begeleiden door motorvoertuigen, onverschillig met welk doel en door wie dan ook, is op het parcours niet toegestaan, tenzij daartoe schriftelijke toestemming van de Organisator is verkregen.
 • Het is niet toegestaan tijdens het Evenement expliciet politieke, levensbeschouwelijke of religieuze denkbeelden uit te dragen of uitlatingen te doen die als aanstootgevend, kwetsend of beledigend ervaren kunnen worden, op welke wijze dan ook.
 • Het is niet mogelijk bij de start kledingstukken af te geven. Deelnemers worden daarom geadviseerd in fietskleding naar de start te komen. De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van Deelnemers.
 • Van de Deelnemer wordt verwacht dat hij geen schade toebrengt aan de natuur, eigendommen van anderen en geen afval achterlaat. Tevens is wildplassen verboden.

Aanvullende maatregelen in het kader van COVID-19

 • Bij inschrijving voor Klik in, ga je akkoord met de door ons opgestelde corona regels.
 • Verder geldt voornamelijk: gebruik je gezond verstand, samen zorgen we dat iedereen gezond blijft!
 • Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen had: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
 • Houd rekening met medeweggebruikers en andere deelnemers. Kijk of inhalen lukt en blijf de 1,5 meter afstand houden.
 • Deelnemers nemen de hygiënemaatregelen van het RIVM in acht en wassen en desinfecteren hun handen bij de verzorgingsposten. De organisatie zorgt voor voldoende desinfectiemiddelen.
 • Toeschouwers zijn welkom bij de toertochten. Ze mogen echter niet luid aanmoedigen en moeten uiteraard de 1,5 meter afstand houden.

Overige gevallen

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Organisator.